Chinese Herb Academy Logo

Membership

Forum

Articles

HealthBlogger

Public Resources

Featured Links

Practitioner Directory

Help

FAQ
Forum Policies
Contact

photo montage of herbal medicine
-[Back to Herbs, by category]-

Calm Spirit, Nourish Heart

Polygalae, Rx [yuan zhi]

Zizyphi Spinosae, S [suanzao ren]

Polygoni Multiflori, Caulis [ye jiaoteng]

Biotae, S [bai zi ren]

Herbs whose Secondary functions include to Nourish Heart and Calm Spirit

Poria, Sclerotium [fu ling]

Poriae Cocos Paradicis, Sclerotium [fu shen-]

Ginseng, Rx [ren shen-]

Zizyphi Jujubae, Fr [da zao]

Euphoriae Longanae, Arillus [long yan rou]

Lilii, Bulbus [bai he]

Schizandrae, Fr [wu wei zi]

Tritici Aestivi Levis, S [fu xiao mai]